Menu:

Beboerforeningen 4912 har som hjemsted det område der dækkes af postnummeret 4912. Foreningen er upolitisk, og dens formål er at varetage beboernes interesser og skabe et godt miljø i området.

Bestyrelsen består af:

                   
                    Formand: Stig Knudsen  Tlf. 20 15 66 39

                    Næstformand: Lisbeth Petersen Tlf. 42 34 94 90
                   
                    Kasserer: Pia Hansen Tlf. 24 67 15 60

                    Sekretær: Christel Pierson Tlf. 22 12 28 53
                    webmaster@4912.dk

                    Repr. i Brugerrådet: Lis Pepping Tlf. 21 22 50 93

                    Menigt medlem: Lisbeth Jørgensen Tlf. 20 47 76 19

                    Menigt medlem: Flemming Rasmussen Tlf. 51 23 06 24

                    Suppleant: Jan Pedersen  Tlf. 21 28 41 77

                    Suppleant: Lejf Andersen Tlf. 54 93 14 69    


Bestyrelsen mødes månedligt.  Dagsordener og referater kan ses her.    

                
                    
Kontingentet er 75 kr. årligt pr. person og gælder for kalenderåret.
Betaling kan ske til bestyrelsen eller via netbank til  Reg. 693 Kontonr.2742365